Release Notes Mar'21

Release Note Apr 6, 2021

What's new in the updates that we has released for OnWheel. We skipped the February release due to Tet Holiday, hence this release would be busier with many features, especially for the supermarket segmentation.


Vietnamese version is below (Có bản dịch tiếng việt phía dưới)

✴️ NEW

We're introducing a lot of new features that will help you work with OnWheel more productivity.

  1. Vietnamese translation 🇻🇳

🔹 From this March, we have finally rolled out the update for its Vietnamese version of OnWheel. This new version includes sections to Vietnamese the reason for cancellation to make it more convenient for users.

Booking management view

2. Batch Update Driver's information

🔹 Users only need to take 2 steps to update driver information instead of having to do it manually as before.

3. Driver Text Search

🔹  Quickly search for driver to assign order by this new feature.

You can search by name, phone, email and city to find suitable driver.

4. Proof of Pickup - POP

🔹  To cater to the retail customer group, we have further improved the POP feature which capture confirmation at the point of collection.

Capture photo at the pickup point 

5. COD management for Retailer

🔹  As the below feature, this COD managed is also used for Retail group. This feature is used to check COD with the driver after completing the order and returning to submit the COD to the cashier.

6. Multi Assign function

📤  Before, there was no way to assign 2-3 orders for 1 driver at the same time. User will select each order and input the phone number or looking for nearby driver to assign.

Now, Saving your times by clicking on multiple order at once and assign driver in 5s.

7. Complete Order by Admin

🔹 Sometimes when your driver just accept the order and forgot to take an action in-app to finish this trip.  Now, you can easily complete order by using this feature.

8. Additional columns for RO tool and Printing handover records billing

🔹 We defined 3 more columns on RO tools and allow to print bill right at the data entry step without waiting for successful order creation.

🛠 FIXED

  • Fixed bugs and some crashed

To see older release notes, visit Release Note


✴️ Cập nhập mới

Phiên bản lần này được giới thiệu rất nhiều tính năng mới sẽ giúp việc sử dụng công cụ OnWheel của bạn đạt hiệu quả cao hơn. Chúng tôi đã bỏ qua đợt release tháng 2 bởi trùng với dịp tết cổ truyền, nên kì update sản phẩm tháng 3 sẽ bận rộn hơn với nhiều tính năng mới, đặc biệt dành cho nhóm đối tượng siêu thị.

1️⃣  Phiên bản Tiếng Việt 🇻🇳

🔹 Từ tháng 3, team đã triển khai ra mắt bản Tiếng Việt cho OnWheel. Trong phiên bản mới lần này, các bộ lý do huỷ đơn hàng cũng đã được chuyển sang Tiếng Việt hoàn toàn nhằm đáp ứng được đa dạng nhu cầu sử dụng hơn.

2️⃣ Cập nhập thông tin tài xế đồng loạt  

🔹  Người dùng chỉ cần thực hiện 2 bước để cập nhập được thông tin cá nhân tài xế trực tiếp trên OnWheel thay vì các bước thủ công như trước đây.‌

3️⃣ Tìm kiếm tài xế - Driver Text Search

🔹  Việc tìm kiếm tài xế để gán đơn chưa bao giờ nhanh hơn thế nhờ tính năng Driver Text Search này. Chỉ cần tìm kiếm theo tên, số điện thoại, email hoặc thành phố hệ thống sẽ trả về cho bạn các kết quả phù hợp nhất.

️4️⃣ Proof of Pickup - POP

🔹 Nhằm phục vụ nhu cầu cho tập khách hàng bán lẻ, bên cạnh tính năng chụp ảnh khi giao hàng/trả hàng team đã phát triển thêm tính năng chụp ảnh tại điểm lấy hàng - POP.  

▪️ Tính năng này giúp ghi nhận bằng chứng về việc tài xế đã nhận hàng đúng thời gian và địa điểm cũng như hiện trạng hàng hóa khi nhận trong trường hợp phát sinh khiếu nại từ người gửi/nhận hàng.

5️⃣ Quản lý thu hộ COD

🔹   Như tính năng POP phía trên, tính năng Quản lý thu hộ COD cũng được phát triển sử dụng cho các nhà bán lẻ. Người dùng đã có thể kiểm tra đối soát COD với tài xế ngay sau khi đơn hàng được hoàn thành.


6️⃣  Gán đơn hàng loạt

📤  Với mô hình bình thường, người dùng chỉ có thể chọn đơn hàng và gán 1 đơn cho tài xế mỗi lần. Hiện tại, người dùng sẽ tiết kiệm thời gian hơn bằng cách click chọn nhiều đơn một lúc và gán đơn cho tài xế ( sử dụng tính năng Driver Text Search ) chỉ trong 5s .

7️⃣  Hoàn thành đơn hàng bởi Admin  

🔹  Trong quá trình vận hành, đôi khi sẽ có trường hợp tài xế chỉ vừa nhận đơn và quên mất thực hiện tiếp các bước tiếp theo để kết thúc đơn. Để tránh tình trạng treo đơn trên hệ thống, team đã nâng cấp thêm tính năng hỗ trợ Admin có thể tự hoàn thành đơn.

8️⃣  In phiếu bàn giao và thêm trường thông tin mới

🔹 Team đã thêm 3 trường thông tin mới ngay trên RO tool để hỗ trợ cho việc vận hành của các nhà bán lẻ. Đồng thời, người dùng cũng có thể in ngay bill bàn giao cho khách hàng ở bước nhập dữ liệu thành công.

Tags