Control Tower Showcase

Product Mar 12, 2021

We are so exciting to share a stunning demo video clip about our latest work: Control Tower for Last Mile Delivery to manage drivers and orders. So, let's enjoy the show. Credited to @nguyentruongtansam <3

Vietnamese: "Bên dưới đây là 1 video clip rất sống động trình diễn các chức năng chính của 1 sản phẩm mới nhất được chúng tôi gọi là Control Tower, cho phép quản lý tài xế và đơn hàng theo thời gian thực trên 1 bản đồ số"

Tags