🥳 Happy New Year 2022 🥳

Vietnamese Jan 1, 2022

The whole long year 2021 has passed by with many updates and customers onboarding OnWheel. On the special moment of new year coming, I would like to share my happiness and appreciation to all of you, our beloved customers who has been enjoying and supporting our OnWheel products over the year. Without you, we can not realize our dream to ease last-mile delivery burden and make it more popular in every geek economies.

We're also very proud to share 27 posts in this blog about OnWheel product updates and other related technology stories to build up trust and confidence on our talent team.

Bringing new values to users, making it more flexible and user-friendly, expanding OnWheel to new technology segments such as mini-TMS and going regional are all plans in our table for 2022 ... They're challenging but inspiring and motivating enough :D So, enjoy with us this moment to celebrate a new beginning and hope you will be with us in our journey. CHEERS 🎉 🥂


A năm dài 2021 đã trôi qua với rất nhiều cập nhật và khách hàng trên nền tảng OnWheel. Nhân dịp đặc biệt 1 năm mới đang tới, tôi muốn chia sẽ niềm vui và sự cảm kích tới tất cả các bạn, những khách hàng đang sử dụng và hỗ trợ sản phẩm OnWheel trong năm qua. Không có các bạn, chúng tôi không thể hiện thực giấc mơ đơn giản hóa hoạt động giao hàng và biến OnWheel phổ biến hơn trong các nền kinh tế geek.

Chúng tôi cũng rất tự hào đã chia sẽ 27 bài viết trên blog này trong năm qua về các cập nhật của OnWheel và các bài viết công nghệ liên quan, qua đó có thể xây dựng niềm tin và sự an tâm của quý khách vào sản phẩm OnWheel của chúng tôi.

Mang lại các giá trị mới cho người dùng, làm sản phẩm linh hoạt và thân thiện hơn, mở rộng OnWheel ra các phân khúc mới như mini-TMS, và tìm khách hàng quốc tê là các kế hoạch của chúng tôi trong 2022, đầy thách thức nhưng cũng rất thú vị và nhiều động lực :D . Vì vậy, hãy cùng tận hưởng giây phút này với chúng tôi để chào đón 1 khởi đầu mới, và hi vọng các bạn sẽ đồng hành cùng với chúng tôi trên hành trình này. 🎉 🥂

Tags