Released Note - Nov 21

Release Note Nov 30, 2021

🎉 NEW

During November, we focus on improving features for internal operations team to use and continue to develop more new features to be released next month.

We’ve recently shipped a small, but impactful, changes that will make it easier to monitor orders.

🔹 Complete stop-point on Web portal

In the past, we have supported the function to change from Failed to Completed status. ( View more here )

However, partners still often encounter cases where orders are suspended on the system because they are not completed. This often happens when drivers forget to confirm delivery successfully on the application.

To cover these issues, we have just added a function to help your Operator/Coordinator can actively complete orders on Web portal.

As the figure above, Operator can choose 1 in 2 options : Complete (auto upload default POD img to system ) or Upload POD ( you can upload your img for this stop-point ) . Stop-point status will be updated to Complete immediately

🌈 New partner :  

Our SaaS products are increasingly reaching more and more diverse partners to provide solutions to help businesses solve transportation management problems.

Welcome our new partner since this month : BuyMed - Thuocsi.vn

thuocsi.vn is a B2B sourcing and distribution platform for pharmaceuticals in Vietnam for doctors, pharmacists, and hospitals

✅ Fixed & Improvements

  • Fixed bugs and issues related to mobile app and maps.
  • Update some functions on the Admin/Partner site to make it easier for you to BD/KA onboard partners

📣 MỚI

Trong tháng 11, team OnWheel tập trung cải thiện các tính năng phục vụ nhu cầu nội bộ và tiếp tục phát triển các tính năng mới sắp được ra mắt vào tháng sau.

Gần đây, chúng tôi đã đưa ra một số thay đổi nhỏ, nhưng có tác động, giúp việc theo dõi và quản lý đơn hàng của quý đối tác dễ dàng hơn.

🔹 Tự động hoàn thành đơn hàng trên Web portal

  • Trước đây, chúng tôi đã hỗ trợ chức năng chuyển đổi từ trạng thái đơn Thất bại sang Thành công.
  • Tuy nhiên các đối tác vẫn thường gặp trường hợp đơn hàng bị treo trên hệ thống do chưa hoàn thành. Trường hợp này thường xảy ra khi các bạn tài xế quên thực hiện xác nhận giao thành công trên ứng dụng.
  • Để cover được các vấn đề này, chúng tôi vừa hỗ trợ thêm chức năng giúp cho bạn Vận hành/ Điều phối có thể chủ động hoàn thành các đơn hàng trên Web portal
  • Trạng thái stop-point sẽ được cập nhập sang Complete ngay lập tức

🌈 Đối tác mới

OnWheel ngày càng tiếp cận được nhiều đối tác đa dạng hơn để cung cấp giải pháp giúp các doanh nghiệp giải quyết bài toán quản lý vận chuyển

OnWheel đã có thêm đối tác Thuocsi.Vn chính thức sử dụng hệ thống OnWheel vào vận hành.

thuocsi.vn được thành lập từ năm 2018, là một trong những startup thành công trong lĩnh vực công nghệ về y tế. Hiện tại là cổng điện tử cung cấp thuốc cho hơn 1.000 nhà thuốc và phòng khám trên khắp Việt Nam

📅 Hẹn gặp mọi người vào Release Note tháng 12 .

Tags