Release Note - Jun'21

Release Note Jul 9, 2021

📣 NEW

  • Release COD managed detail for Retailer partner ( approve cod by each stp )

As we shared in the Release Note - March , COD managed function was released. In the first phase, the User can  only approve a group of orders that includes many stop0-point . By phase 2, our team has improved to support Users to approve each stop-point.

  • 📱 Improved our Driver App

Check it out soon on AppStore (ver 7.12 ) and Playstore ( ver. 3450 ) with our new update.

This version will help our partner drivers manage notifications more effectively, avoiding notifications from Ahamove like before.

📍 FIXED

  • Fixed bugs and some crashed

🔜 COMING SOON

  • Optimize process with new techniques E-invoice and E-contract

📣 Cập nhập mới

  • Quản lý COD cho Nhà bán lẻ

Như đã đề cập trong bài Release Note Tháng 3, tính năng Quản lý COD đã ra mắt. Trong phase 1, người dùng chỉ mới được quyền xác thực theo từng Order . Sang phase 2, tính năng này đã được nâng cấp giúp người dùng có thể xác thực theo từng diểm giao và tự động chuyển trạng thái Done khi xác thực tất cả các điểm trong 1 order.

  • Cải thiện Ứng dụng tài xế

Phiên bản mới lần đã loại bỏ đi những thông báo tin tức đến từ AhaMove, điều này giúp đội ngũ shipper của đối tác có thể quản lý phần Thông báo hiệu quả hơn, nhanh chóng kiểm tra các thông báo đến từ Đối tác hơn

Cập nhập ngay phiên bản mới nhất trên n AppStore (ver 7.12 ) và Playstore ( ver. 3450 ).

Tags