Released Note - Oct 21

Release Note Nov 1, 2021

🎉 NEW

  1. COD Managed Enhancement

To help improve productivity of user who are using COD managed feature, our team has improved the new function "COD Statistics"

Reference : https://blog.onwheel.io/release-note-jun21/

Statistics selection in COD managed now gives users an overview of COD metrics.

  • Number of orders approved COD
  • Number of orders that have not been approved COD

Settings :

Contact AhaMove team to support enable this feature for your business account.

2. Location Filter Feature

For partners with an operating model of many stores, it is essential to view orders  that need to be filtered by store.

Previously, on the web, the entire system was showing orders - all users could see the orders of different stores

Now, we have developed a feature to help you quickly set up location for each user account. The feature will help users see the order at the expected location and radius.

User can edit store name, address and radius for each account. User only needs to enter the address, the system will return the corresponding address result and automatically complete into lat/lng box . Besides, the user can check the location with the displayed map image.

Update store location 

3. Driver App - Embedded Feature

OnWheel Driver App will support the embedded web-view in the order stop and its utility page. Launching embedded feature will help us and our partners can explore more function for our Driver App.

We can embed additional functions such as VoIP, chat, warehouse/stock management, etc

For example, team is integrating VoIP right on OnWheel application - supporting drivers to call from the app to customers faster and more economically

✅ What's Next

  • Route Optimization V2

New layouts to improve usability. As shared in the release note last month, OnWheel has been upgraded on V2 and we keep improving tool Route Optimization V2 with a completely new interface.

RO V2 will support user set up multiple pickup point, flexible add-on new data field for drop-off and more. Let's wait to the end of this version.


Cập nhập mới

  1. Quản lý COD

Giúp nâng cao hiệu suất của người dùng sử dụng tính năng quản lý COD, team OnWheel đã ra mắt thêm chức năng Thống kê COD.

Tham khảo : https://blog.onwheel.io/release-note-jun21/

Thống kê COD sẽ đem đến cho người dùng cái nhìn tổng quan về các số liệu COD như :

  • Số lượng đơn hàng/tổng phí COD đã được đối soát hoặc chưa đối soát
  • Chi tiết số đơn hàng mỗi ngày còn tồn đọng

Cài đặt : Liên hệ ngay với team AhaMove để được hỗ trợ ngay.

2. Tính năng lọc đơn hàng theo vị trí

Với những đối tác hoạt động có chuỗi cửa hàng và lượng đơn hàng lớn, nhu cầu lọc đơn theo vị trí mỗi cửa hàng là vô cùng thiết yếu.

Trước đây, trên page Quản lý đơn hàng nội bộ đang hiển thị toàn bộ đơn hàng cho tất cả user. Với tính năng mới này sẽ giúp mỗi cửa hàng có thể tự quản lý đơn hàng và tránh việc xem được đơn của các cửa hàng khác.

Người dùng có thể chủ động cài đặt vị trí cho từng tài khoản user trên OnWheel. Người dùng sẽ chỉ xem được đơn hàng đúng theo vị trí  và bán kính đã được cài đặt. Các Thông số điều chỉnh bao gồm tên cửa hàng, địa chỉ đi kèm lat/lng và hình ảnh maps điểm định vị.

Update store location 

3. Ứng dụng tài xế - Tính năng nhúng web-view

Ứng dụng OnWheel sẽ hỗ trợ nhúng thêm web-view trong giao diện mỗi điểm giao hàng và trang Tiện ích riêng ngay trên app. Tính năng này sẽ giúp các đối tác có thể tuỳ chỉnh thêm nhiều chức năng mới, đa dạng hơn.

Hiện tại, team OnWheel đang hỗ trợ đối tác IQOS tích hợp VoIP ngay trên OnWheel - hỗ trợ tài xế có thể thực hiện cuộc gọi từ ứng dụng đến số điện thoại khách hàng nhanh chóng và tiết kiệm hơn.

✅ Tính năng sắp ra mắt

  • Route Optimization V2 - Tối ưu đơn hàng

Giao diện mới giúp cải thiện trải nghiệm người dùng. Như đã chia sẻ trong bài Release Note tháng 9. OnWheel đã ra mắt giao diện mới V2 và tiếp tục nâng cấp công cụ Tối ưu đơn hàng V2 với UI và các chức năng mới hơn trước.

RO V2  sẽ hỗ trợ người dùng có thể cài đặt thêm nhiều điểm lấy hàng, bổ sung thêm các trường thông tin điểm giao dễ dàng hơn và còn nhiều chức năng mới sẽ được phát triển liên tục. Dự kiến Tối ưu đường đi V2 sẽ được ra mắt vào cuối version này.

Tags