The A character in orange suit - powered by stable diffusion 

OnWheel Quarter 3 updates

Release Note Oct 27, 2022

(English)

Our quarter 3 is so busy on a new big client - An Cường wood JSC, a very big corporation in manufacturing and distributing wood materials and products. The scope is so big that we would like to write a full case study in a separated post, but anyway we are very happy to run the software for AC very successfully on a daily basis. Moreover, we also learnt a lot from our customer on their delivery best practices. So to say, AC is a great milestone for us to prove that OnWheel can succeed in distribution sector with truck fleet. And if you may miss other milestones, I would like to remind that we are already successful in many segments such as F&B, supermarket, specialized goods and POS integration where we developed specialized features to fulfill these sectors specifically, in order to maximize fulfillment rate and user experiences. You can take a look at our case studies or other posts in this site, and be more confident in us.

Now let's go to our technology / product updates: we have introduced new modules on vehicle & vehicle expense management to help truck owners track their vehicle cost. We've add more delivery fee calculation rules based on starting-end points such as from a warehouse in Thái Hòa to a customer in Đức Hòa industrial zone of Long An province, etc... which help all stakeholders have a transparent accurate pricing without human interference. We also tweaked our tracking page a lot to make customer brand is more premium and friendly to their customer. Trust me, our customer is so content with all our offerings.

Happy halloween our dear customers 💃🕺


(Vietnamese)

Quý 3 của chúng tôi cực kì bận rộn với 1 khách hàng lớn: Công ty gỗ An Cường, 1 doanh nghiệp chuyên sản xuất và phân phối sản phẩm và vật liệu gỗ hàng đầu tại Việt Nam. Vì các yêu cầu đặt ra là rất lớn nên sẽ tốt hơn nếu tôi sẽ trình bày chi tiết trong 1 bài viết case-study riêng biệt, nhưng tựu chung lại, chúng tôi đã rất hạnh phúc vì đã triển khai cực kì thành công để vận hành hằng ngày tại các nhà xưởng của An Cường. Hơn thế nữa, chúng tôi còn học hỏi được rất nhiều quy trình và kinh nghiệm quý báu từ 1 đối tác lớn trong phân khúc phân phối hàng hóa bằng xe tải. Có thể nói, đây là 1 cột mốc lớn của đội ngũ OnWheel, và nếu các bạn chưa biết đến các cột mốc trước đây, thì chúng tôi cũng đã rất thành công trong nhiều phân khúc khác như F&B, siêu thị, hàng hóa đặc biệt và tích hợp POS mà ở từng phân khúc chúng tôi đã phát triển các tính năng chuyên môn hóa cao để đáp ứng nhu cầu đặc thù của từng khách hàng nhằm tối đa hóa tỉ lệ giao hàng thành công và trải nghiệm người dùng. Bạn có thể tham khảo thêm các case study của chúng tôi và các bài viết khác trong web site này.

Bây giờ hãy chuyển sang các thông tin về sản phẩm: chúng tôi đã phát triển các tính năng quản lý phương tiện và chi phí phương tiện nhằm giúp nhà quản lý theo dõi được các chi phí phát sinh trên phương tiện của mình. Chúng tôi cũng đã thêm phương thức tính toán chi phí giao vận dựa trên điểm khởi đầu - kết thúc , qua đó giúp các nhân sự tham gia cùng nắm thông tin phí giao vận 1 cách minh bạch, chính xác và gần như hoàn toàn tự động. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tinh chỉnh lại trang web theo dõi lộ trình giao hàng của tài xế, để tăng độ nhận diện thương hiệu và thân thiện tới người dùng đầu cuối. Hãy tin tôi, khách hàng OnWheel cực kì hài lòng với những thay đổi này.

Cuối cùng, chúc quý khách hàng thân mến 1 mùa halloween và lễ hội thật vui vẻ.

Tags