Release Note - Feb 22

Release Note Mar 1, 2022

📍NEW

In February, OnWheel team returned to their daily work after the Lunar New Year holiday to welcome the new year. We continue to develop new features exclusively for the OnWheel system - promising to solve many problems for our partners.

  • Partner GO/BigC :  

Features : Create and Cancel order Ahamove directly on OnWheel.

Use case :

Before using OnWheel, to create an Ahamove order, you will need to use the Ahamove website and the in-house team will usually be managed manually using an excel tool.
When applying OnWheel to your operation, partners will be able to simultaneously manage and create Ahamove / In-house orders on the same web platform. Do not need to change many different websites to apply as before, which will help save time and optimize performance.

Private Dashboard

Build reports according to the needs of partners. The partner will provide detailed requirements and the OnWheel team will assist in building the appropriate report.

⚙️ Others:

  • Improve broadcast_distance for GearVN+ThuocSi +Truck : increasing the maximum distance to 20km
  • Fail-stoppoint feature ( allow Admin check stp is failed on OnWheel )

Metatruck:

Brand new project being developed by the team of Ahamove. This project will focus on reaching customers who are truck drivers and truck owners who need to find a software to manage their fleet.

  • Released feature : Assign Order on Mobile App

This feature helps the owners to quickly coordinate their cars right on OnWheel  mobile app.

  • Implement Embedded Booking

This feature helps the owners to quickly create order in-house on OnWheel mobile app.

We will continue to introduce these new features in upcoming versions. See you all on Release Note in April.


📍Cập nhập mới

Trong tháng 2 vừa qua, đội ngũ OnWheel đã trở lại công việc thường nhật sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán đón chào năm mới.
Chúng tôi tiếp tục phát triển thêm các tính năng mới dành riêng cho hệ thống OnWheel - hứa hẹn sẽ giải quyết được rất nhiều bài toán cho quý đối tác

  • Partner GO/BigC :

Tính năng Tạo và Huỷ đơn Ahamove  trên OnWheel

Trước khi sử dụng OnWheel, để tạo đơn hàng Ahamove quý đối tác sẽ cần sử dụng website ahamove và đội in-house thường sẽ được quản lý thủ công bằng công cụ excel/gg sheet.


Khi sử dụng OnWheel, đối tác sẽ có thể đồng thời quản lý và tạo đơn hàng Ahamove / In-house trên cùng 1 nền tảng web. Đối tác sẽ không cần thay đổi nhiều trang web khác nhau để lên đơn như trước đây, việc này sẽ giúp vận hành tiết kiệm thời gian và hiệu suất tối ưu hơn.

Bảng báo cáo theo nhu cầu
Đối tác sẽ cung cấp yêu cầu chi tiết và team OnWheel sẽ hỗ trợ xây dựng bảng báo cáo phù hợp.

Metatruck

Dự án hoàn toàn mới đang được phát triển bởi đội ngũ Ahamove. Dự án này sẽ tập trung tiếp cận đến đối tượng khách hàng là các chành xe, chủ xe vận tải cần tìm kiếm một software để quản lý  đội xe của mình.

Tính năng điều xế :

Tính năng này giúp cho chủ xe có thể điều phối xe nhanh chóng ngay trên mobile app.

Tính năng lên đơn hàng in-house

Tính năng này giúp cho chủ xe có thể tạo đơn hàng in-house nhanh chóng ngay trên mobile app và không cần sử dụng website nữa.


Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các tính năng mới này trong những version sắp tới. Hẹn gặp lại mọi người vào Release Note tháng 4.

Tags